HuurdersPlatform de Alliantie

Aanpak Woonfraude heeft effect ""

terug naar overzichtwoensdag 18 juni, 2008

Sociale huurwoningen zijn schaars, met name in Amsterdam en woningzoekenden moeten dan ook lang wachten om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Woonfraude wordt beschouwd als een vorm van 'voordringen' en is dan ook voor velen onacceptabel. Verder gaat er in de Woonfraude vaak ook veel geld om, omdat woningen met betaalbare huren soms voor exorbitant hoge bedragen worden doorverhuurd.

In Amsterdam werken woningcorporaties, gemeente en particuliere verhuurders al jarenlang samen in de aanpak van woonfraude. En met succes blijkt nu, want in 2007 werden op deze manier 1.700 woningen weer in de normale verhuur danwel verkoop gebracht. Dat is het hoogste aantal tot nu toe en meer dan het aantal sociale huurwoningen dat jaarlijks in Amsterdam wordt bijgebouwd.

Woonfraude is een vorm van onrechtmatige bewoning en als het aan het kabinet llgt dan zal er binnenkort in de Huisvestingswet een maatregel worden opgenomen die het mogelijk maakt om een bestuurlijke boete op te leggen bij onrechtmatige bewoning.