HuurdersPlatform de Alliantie

CPB wil huren vrijgeven

terug naar overzichtwoensdag 18 juni, 2008

Als het aan het Centraal Plan Bureau (CPB) ligt dan worden alle huren vrijgegeven en zal er een eind komen aan de regulering en de subsidies zoals de huurtoeslag. In haar onderzoek stelt het CPB dat de conlusie gerechtvaardigt is dat de problemen met wachtlijsten, scheefwonen en een gebrek aan doorstroming veroorzaakt worden door het woninghuurbeleid en dat met het vrijgeven van de huren iedereen zal kunnen wonen waar hij/zij dat wil.

Koren op de molen van Aedes, de koepel van woningcorporatie, die het onderzoek meteen maar gebruikt om nog maar eens aan te geven dat het onderzoek van het CPB de plannen van het vorige kabinet voor de modernisering van het huurbeleid ondersteunt. Maar zegt Van Leeuwen, voorzitter van Aedes, in zijn commentaar; het inflatievolgend huurbeleid en de integrale vennootschapsbelasting maken een dergelijk beleid nu onmogelijk.

De Woonbond reageert door te stellen dat de analyse van het CPB zinloos en onjuist is. De woningmarkt is geen normale markt en het huurniveau is eerder aan de hoge dan aan de lage kant en dat wordt bevestigt door internationale vergelijkingen.

AAHA is van mening dat het CPB met het onderzoek weer voor veel onrust zorgt onder huurders en dat deze nog meer dan nu het geval is, uit angst voor enorme stijging van hun woonlasten besluiten maar niet te verhuizen. En dat is niet goed voor de gewenste doorstroming. Laat het CPB maar eens een onderzoek instellen naar het effect van de subsidiering van de koopmarkt: de hypotheekrenteaftrek.