HuurdersPlatform de Alliantie

Experiment 'Huur op maat'

terug naar overzichtwoensdag 18 juni, 2008

De Stichting Experimentele Volkshuisvesting (SEV) heeft samen met de Allaintie en enkele collegacorporaties het experiment 'Huur op Maat' ontwikkeld. Het experiment' is bedoeld om huurders met een laag inkomen, waaronder ook veel senioren, de kans te bieden om door te stromen naar een kwalitatief goede woning. Bij 'Huur op Maat' wordt de huurpijs van de nieuwe huurder op de maximaal toegestane huur gezet. Vervolgens krijgt de huurder daarop een korting afhankelijk van zijn inkomen. Voor huurders met huurtoeslag is de korting zodanig dat de huur onder de aftoppingsgrens komt waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag. Huurders zonder recht op huurtoeslag krijgen alleen de inkomensafhankelijke korting op de maximaal toegestane huur.

De Alliantie wil 'Huur op Maat' eerst gaan uitvoering in het werkgebied van de Alliantie Eemvallei, reden waarom de VHB te Amersfoort, huurdersorganisatie bij de Alliantie Eemvallei, nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het experiment. Zij heeft zich daarbij laten ondersteunen door de Woonbond. Theo De Man, voorzitter van de VHB, laat desgevraagd weten dat er nog een paar hobbels genomen moeten worden maar dat de VHB enthousiast is over het experiment, de betrokkenheid van de VHB en de ondersteuning door de Woonbond. Als het experiment slaagt kan het van grote betekenis en waarde zijn voor het huidige landelijke huurbeleid.