HuurdersPlatform de Alliantie

Samenwerking brengt onderhoudskosten omlaag

terug naar overzichtzondag 01 februari, 2015

Woningcorporatie de Alliantie brengt kosten omlaag door nieuwe vorm van samenwerking met onderhoudsbedrijven

 

De Alliantie heeft met 6 totaalonderhoudsbedrijven een 3- jarig contract getekend voor het planmatig gevelonderhoud van haar 56.000 woningen. Deze onderhoudsbedrijven gaan met de Alliantie samenwerken in het  zogenoemde ‘G-Sequent’-model. Deze vorm van ketensamenwerking zorgt voor meer klanttevredenheid, een stabiele kwaliteit en een kostenbesparing van 20%.

 

Betaalbare woningen

Om de huren betaalbaar te houden en voldoende te  kunnen investeren in renovatie en nieuwbouw brengt de Alliantie niet alleen haar organisatiekosten, maar ook haar onderhoudskosten omlaag. Met bouwpartners, onderhoudsbedrijven en leveranciers worden nieuwe modellen van ketensamenwerking ontwikkeld. Deze zogenoemde ‘Sequent’-modellen zorgen voor een meetbare kwaliteit en een aanzienlijke kostenreductie met een klantgerichte aanpak. Eerder introduceerde de Alliantie al ‘E-Sequent’ (energetische verbeterprojecten).

 

Kostenreductie

Bij de kostenreductie gaat het om de gezamenlijke kosten van de Alliantie en de onderhoudsbedrijven. De reductie wordt bereikt door diverse verbeteringen en innovaties. Aan- en afloopkosten, overheadkosten en bijkomende (advies-) kosten worden teruggebracht door betere samenwerking, vroegtijdige en gestandaardiseerde projectopnamen en door het voorkomen van doublures in het werkproces en beter risicomanagement. In het nieuwe model wordt gewerkt met vaste teams en een continue productiestroom.

 

Kwaliteitsborging

De Sequent- modellen voorkomen dat steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden. In plaats van unieke processen zijn er herhalende verbeterprocessen. De Alliantie bundelt met dit nieuwe model haar kennis met die van de markt. Middels functionele prestatie-indicatoren houdt de Alliantie zelf de regie en stuurt zij de kwaliteit en het proces aan.

 

Quote de Alliantie

Peter Veldhuizen, productieleider Planmatig Onderhoud van de Alliantie, licht het toe: “Met deze ketensamenwerking krijgen we meer grip op klanttevredenheid, kwaliteit, informatie, capaciteit en doorlooptijden en gaan we kosten besparen op ons planmatig gevelonderhoud. Door proces- en productinnovatie continu te stimuleren en in het dagelijkse proces te borgen en te meten bereiken we de gewenste resultaten. Deze samenwerking vraagt veel inzet en bereidheid om organisatorisch te veranderen. Dat geldt zowel voor ons als voor de onderhoudsbedrijven. Door intensief samen te werken optimaliseren we onderhoud en bouwen we aan wederzijds vertrouwen. We zijn blij met de geselecteerde ketenpartners voor ons planmatig gevelonderhoud”.

 

Quote ketenpartners

De onderhoudsbedrijven over de nieuwe manier van werken: “De aanpak van de Alliantie bij de bedrijvenselectie was heel vernieuwend. We hebben onze sterke unieke kanten kunnen laten zien tijdens de pitch en moesten daarna op transparante wijze samenwerken met de concurrent. Dat is verfrissend en leerzaam. We gaan nu met elkaar in ‘productietreinen’ aan de slag om de gevels van de huurwoningen van de Alliantie planmatig te onderhouden. Centraal staat de klant, een stabiele kwaliteit en het continue leren, verbeteren en innoveren. Voor ons betekent het tevens een gestage productiestroom die helpt om te optimaliseren.”

 

De geselecteerde ketenpartners zijn de volgende onderhoudsbedrijven: Logchies Renovatie & Onderhoud, Hemubo, Van Wijk, Mens-Zeist, Rutges Vernieuwt en Weijman.