HuurdersPlatform de Alliantie

Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

terug naar overzichtwoensdag 19 februari, 2014

Peter van Lieshout nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen van de Alliantie

 

Per 12 februari 2014 is de heer prof. dr. P.A.H. (Peter) van Lieshout benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie de Alliantie.

 

Peter van Lieshout (1958) is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en deeltijdhoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit Utrecht. Hij bekleedt hiernaast diverse andere bestuurs- en commissariaatfuncties.

 

Peter van Lieshout neemt de voorzittershamer over van interim- voorzitter/vicevoorzitter Frank van der Heijden, die sinds 1 november het voorzitterschap tijdelijk overnam van toen aftredend voorzitter van de Raad van Commissarissen Marga Bekker.

Bron: de Alliantie