HuurdersPlatform de Alliantie

Marga Bekker neemt na 8 jaar afscheid van de RvC van de Alliantie.

terug naar overzichtzondag 03 november, 2013

Op 31 oktober heeft Marga Bekker haar activiteiten als lid van de RvC van de Alliantie beëindigd. Acht jaar geleden werd zij benoemd op voordracht van HuurdersPlatform de Alliantie (v.h. AAHA). Daarmee bekleedde zij één van de twee ‘huurderszetels’. Marga Bekker heeft deze functie altijd met veel betrokkenheid ingevuld zonder daarbij haar verantwoordelijkheid als toezichthouder uit het oog te verliezen. Sinds 1 juli 2012 verruilde zij de zetel van huurderscommissaris voor die van voorzitter van de RvC en in deze periode begeleidde zij de opvolging van bestuurder Jim Schuyt, die per 1 oktober 2013 is opgevolgd door Rob Haans. Tot er een nieuwe voorzitter benoemd is zal de vice-voorzitter Frank van de Heijden de functie van voorzitter vervullen.

Het bestuur van HuurdersPlatform de Alliantie wil hierbij van de gelegenheid gebruik maken om Marga Bekker van harte te bedanken voor de wijze waarop zij haar functie als ‘huurderscommissaris’ heeft ingevuld. Zij heeft altijd bijzondere betrokkenheid getoond als het om het huurdersbelang ging. Wij wensen haar het allerbeste.