HuurdersPlatform de Alliantie

HPdA ondertekent petetie Huuralarm

terug naar overzichtwoensdag 28 november, 2012
De Nederlandse Woonbond gaat een grootscheepse campagne voeren tegen het huurbeleid van kabinet Rutte 2. De aangekondigde maatregelen zijn desastreus voor huurders en leiden tot het failliet van de sociale huursector. Bij deze roep ik u op om mee te doen aan onze actie ‘Huuralarm’. In het kader van de actie ‘Huuralarm’ lanceren we allereerst een petitie die we aan willen bieden aan politiek Den Haag en ook bereiden we acties voor op en rond het Binnenhof. Lokaal zijn al diverse lidorganisaties in actie gekomen, maar het is onze bedoeling dat al onze lidorganisaties verzet aantekenen. Daarnaast  zoeken we ondersteuning bij verhuurders, de bouw en bij toeleveringsbedrijven. De verhuurdersheffing die het Rijk in het regeerakkoord aankondigt, bedraagt in 2017 maar liefst 2 miljard euro per jaar. Dat is ongeveer 900 euro per huurwoning. Het begint in 2013 met een heffing van 50 miljoen, maar dat bedrag loopt dus snel op. Feitelijk is het een verkapte huurbelasting die geheel op het bordje van huurders komt. Het zal u door gigantische huurverhogingen honderden euro’s per jaar kosten. En doordat die extra huurinkomsten linea recta naar het Rijk gaan, houden verhuurders totaal geen geld over voor nieuwbouw, renovatie, energiebesparing of wijkaanpak.  

Wilt u meer informatie over het regeerakkoord, ga dan naar www.woonbond.nl. Wilt u meedoen met onze actie, teken dan de petitie http://huuralarm.petities.nl. Na ondertekening (met naam / emailadres) krijgt u een mail met bevestigingslink. Klikt u op die link, dan verschijnt er een bevestigingsscherm waarin u kunt laten weten wat uw functie is, namens wie u spreekt en hoeveel huurders u vertegenwoordigt (bijvoorbeeld: voorzitter huurdersvereniging X, vertegenwoordigt 50.000 huurders).  In de lijst met prominente ondertek enaars willen we (vooral) lidorganisaties vermelden.

Wij rekenen ook op U.

bron: persbericht Woonbond