HuurdersPlatform de Alliantie

HuurdersPlatform de Alliantie steunt oproep HA aan VVD en PvdA

terug naar overzichtdinsdag 13 november, 2012

Dringende oproep aan VVD en PvdA om ook de huurplannen te herschrijven

Inkomensafhankelijke huurverhoging ook schrappen 

De Huurdersvereniging Amsterdam doet een dringende oproep aan de VVD en de PvdA om bij het herschrijven van het regeerakkoord ook de huurplannen mee te nemen. Ten eerste moet de voorgenomen inkomensafhankelijke huurverhoging van de baan. Ten tweede moet het plan om de maximale huur te verbinden aan de WOZ-waarde geschrapt worden. Beide elementen zijn ongewenst en veroorzaken effecten die niemand wil. 

Geen inkomenspolitiek via gluurverhoging De huurverhoging maakt volgens het huidige regeerakkoord een sprong bij € 33.000 (netto € 1.840) en bij € 43.000 (netto € 2260) euro bruto. Verhuurders kijken naar het inkomen van de huurder van twee jaar geleden om te bepalen hoe hoog de huurverhoging mag worden. Daarom wordt deze vorm van huurverhogen ook wel ‘gluurverhoging’ genoemd. Hierbij wordt niet gekeken naar de huidige huur die nu al vaak hoog is. “Net als bij de zorgpremie is het kolder om de huurverhoging inkomensafhankelijk te maken”, aldus Frans Ligtvoet, voorzitter van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). “Als je hurende middeninkomens al wil aanpakken, dan is het veel logischer om dat via de belastingen te doen. Net als bij de zorgpremie!” 

WOZ-huren leiden tot Amsterdamse huurexplosie Het regeerakkoord wil tevens een koppeling van de maximale huur aan de WOZ-waarde ongeacht de kwaliteit van de woning. Daarbij wordt de jaarhuur gelijk aan de 4,5% van de WOZ-waarde. Woningen met een WOZ-waarde van €177.500 krijgen dan een huur van € 665. Bij deze huur begint de liberalisatiegrens, wat betekent dat er geen maximum meer geldt. Voor Amsterdam gaan de huren explosief stijgen. Vrijwel alle woningen in het Centrum, Zuid, West en Oost en zelfs delen van Noord en Zuidoost mogen na nieuwe verhuring worden geliberaliseerd. Daarmee zou dit deel van Nederland niet meer toegankelijk zijn voor lage en middeninkomens. “Het moet wel een vergissing zijn dat dit kabinet er voor kiest om armen en rijken in wijken te scheiden. Dit soort segregatie is voor iedereen ongewenst, want het zal tot grote problemen gaan leiden”, aldus Frans Ligtvoet. 

De Huurdersvereniging Amsterdam verwacht dat het voor de onderhandelaars van VVD en PvdA duidelijk zal zijn dat de commotie over de zorgpremies ook van toepassing is op de plannen voor de huurverhoging. “De HA steunt de gedachte dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wij roepen het kabinet dringend op dit principe als overheid uit te voeren. Deze taak moet niet worden afgeschoven op de zorgverzekeraars én ook niet op de verhuurders. Houd huren betaalbaar voor huidige en toekomstige Amsterdammers.”

bron; persbericht HA