HuurdersPlatform de Alliantie

Breed protest tegen bezuinigingen op huurtoeslag

terug naar overzichtzaterdag 17 september, 2011
Woonbondpersbericht

Een breed front van maatschappelijke organisaties vindt het onaanvaardbaar dat het kabinet bezuinigt op de huurtoeslag. Het kabinet wil komend jaar 100 miljoen euro korten op de huurtoeslag, maar het bedrag loopt op tot 157 miljoen euro in 2015. Het is de zoveelste aanslag op de koopkracht van huurtoeslagontvangers, een groep die de allerlaagste inkomens heeft.

De aangekondigde bezuiniging op de huurtoeslag leidt er toe dat huurtoeslagontvangers er volgend jaar 111 euro op achteruitgaan en in 2013 zelfs bijna 160 euro (een koopkrachtverlies van 1% tot 1,5%). Naast alle andere aantastingen van de koopkracht leidt dit tot armoede en betalingsproblemen.

Het belastbaar inkomen is laag
Het gemiddeld belastbaar inkomen van huurtoeslagontvangers bedraagt slechts 18.431 euro per jaar. Het netto besteedbaar inkomen ligt vanzelfsprekend fors lager. De laagste 20% van het inkomensgebouw betaalt nu al gemiddeld bijna de helft van het besteedbaar inkomen aan woonlasten. En vrijwel alle huishoudens met huurtoeslag vallen binnen deze categorie lage inkomens. 73 Procent van hen moet rondkomen van een minimuminkomen.

Geen goedkopere huurwoningen beschikbaar
Volgens het kabinet moeten huurtoeslagontvangers die financieel niet meer rond komen allereerst op zoek naar een goedkopere woning. Zij stelt dat de bezuinigingen leiden 'tot een grotere prikkel voor huishoudens met lage inkomens om een goedkopere woning te zoeken'. Maar er zijn in Nederland nauwelijks woningen met een huur van minder dan 361,66 euro beschikbaar. Huurders die verhuizen zullen vrijwel altijd te maken krijgen met een hoger huurniveau. Daarbij komen dan ook nog de kosten van verhuizing en herinrichting van de woning. Verhuizen naar een goedkopere woning is voor huishoudens met huurtoeslag in de praktijk geen optie.

Effecten van de bezuiniging in 2012

Als gevolg van de voor 2012 aangekondigde bezuiniging worden meer dan een miljoen huishoudens met huurtoeslag geconfronteerd met een nadelig inkomenseffect van gemiddeld 9,25 euro per maand. Zij moeten daardoor 111 euro per jaar meer huur betalen. Daarbovenop stijgt per 2013 ook nog eens de kortingen die eerdere kabinetten reeds doorvoerden met 3,93 euro per maand.

Draagvlak
Onderstaande maatschappelijke organisaties roepen de Tweede Kamer op om de koopkracht van de laagste inkomens te beschermen. Het afzien van de voorgenomen kortingen op de huurtoeslag is hiervoor een zeer gerichte en doeltreffende maatregel.