HuurdersPlatform de Alliantie

Woningkrant verdwijnt, website woningnet vernieuwd.

terug naar overzichtwoensdag 08 juni, 2011
De woningkrant in de regio Amsterdam is niet meer. Op 1 juni j.l. verscheen de woningkrant voor het laatst. Daarmee komt een eind aan een tijdperk waarbij woningzoekenden in de regio Amsterdam iedere twee weken hun keuze voor een mogelijke  nieuwe huurwoning kenbaar konden maken door het inleveren van een woonbon. 

Sinds het ontstaan van woningnet bieden de woningcorporaties in de Stadsregio Amsterdam hun sociale huurwoningen aan via Woningnet. Naast een papieren versie, de Woningkrant, konden gegadigden ook terecht op de  website van Woningnet.  En omdat ook corporaties met hun tijd mee willen gaan en bovendien kosten willen besparen is besloten om voortaan alleen nog woningen aan te bieden via een geheel vernieuwde  website. Reageren op een woningadvertentie kan alleen nog maar via de website of via de reactietelefoon.

De vernieuwde website is op 27 april 2011 gelanceerd en biedt woningzoekenden de mogelijkheid om overzichtelijker en gerichter een meer passend woningaanbod te vinden.  Door in te loggen zullen op basis van een persoonlijk profiel als eerste die woningen te zien die passen  bij de persoonlijke woonwensen en omstandigheden. Daarnaast zal het woningaanbod wekelijks worden geactualiseerd. Het is ook  mogelijk om een gratis abonnement te nemen op een digitale woningkrant met een voor de woningzoekende passend woningaanbod.

Waarom zijn de woningcorporaties tot dit besluit gekomen? Gebleken zou is dat de overgrote meerderheid van de woningzoekenden al gebruik maakt van het zoeken via de website en dat minder dan 3 procent nog gebruik maakt van de woonbon  in de woningkrant.  Voor hen die over  onvoldoende vaardigheden beschikken om op de vernieuwde website hun weg te  vinden is er een  internet-snelgids ontwikkeld, zijn er internettrainingen opgezet en bevat de website zelf een instructiefilmpje waarmee men stap voor stap wegwijs wordt gemaakt.

Huurdersorganisaties, waaronder ook Palladion, maken zich echter grote zorgen over die groep van woningzoekenden die geen toegang heeft tot internet bijvoorbeeld omdat men zelf geen computer bezit en/of niet mobiel genoeg is om naar een plek te gaan waar men toegang heeft  tot een computer. Deze groep woningzoekenden zou door de corporatie geholpen moeten worden bij het zoeken naar een woning. Palladion zal aan de Alliantie vragen tot hoe ver deze hulp strekt.

Meer informatie www.woningnet.nl of bij uw eigen woningcorporatie.