HuurdersPlatform de Alliantie

HOUD HUREN BETAALBAAR IN NEDERLAND

terug naar overzichtzaterdag 19 februari, 2011

Als het aan onze regering ligt, zullen in de regio's waar de druk op de woningmarkt het grootst is, extra punten (max. 25) worden toegevoegd aan de huidige woningwaarderingspunten (WWS). De hoogte van de WOZ waarde zou daarbij een belangrijke rol spelen.

Als de regering deze maatregel doorzet dan leidt dit tot enorme huurverhogingen, die kunnen  oplopen tot € 120,00 per maand. Daarmee wordt een groot deel van de beschikbare huurwoningen onbereikbaar voor de laagste inkomens. Maar ook  huurders met modale inkomens zullen onder deze  maatregel lijden. Het gat tussen bestaande huurprijzen en nieuwe huurprijzen zal  nog groter worden met als gevolg dat veel huurders niet meer zullen verhuizen omdat zij de veel hogere huur niet kunnen betalen. De doorstroming zal daardoor nog meer stageren.

Het effect van deze maatregel is desastreus voor de betreffende regio's maar kan ook grote gevolgen hebben voor aanpalende gebieden waar dan nog geen druk op de woningmarkt is.

Omdat verhuurders een heffing opgelegd krijgen van ca. € 760 miljoen is het niet moeilijk om te voorspellen dat deze verhuurders de ruimte die zij  krijgen om de huren te verhogen, zullen benutten.

AAHA, haar leden en andere huurdersorganisaties zijn,  samen  met de Woonbond, een groot tegenstander van de maatregel om huurders extra te laten betalen voor de schaarste. Daarom is er, met de Provinciale Verkiezingen op 2  maart in het zicht, een landelijke actie gestart onder het  motto "Houd  huren betaalbaar in Nederland".

AAHA heeft, namens haar leden, een persbericht uitgegeven. Daarnaast zijn er brieven gestuurd aan de directie van de Alliantie en aan de politiek in Amsterdam, Almere, Amersfoort en omgeving, Hilversum, Bussum en Huizen en  omgeving. In de brieven wordt een korte reactie gevraagd. Alle reacties worden via de website van de Woonbond wereldkundig gemaakt, zodat huurders op 2 maart een weloverwogen keuze kunnen maken.