HuurdersPlatform de Alliantie

Drie regiomanagers benoemd bij de Alliantie Ontwikkeling

terug naar overzichtzaterdag 09 oktober, 2010

De Alliantie Ontwikkeling is een zelfstandig onderdeel van de Alliantie en is een slagvaardigopererende, ondernemende en agendastellende projectontwikkelaar. Zij onderscheidt zichdoor haar kennis van en ervaring met het functioneren van concepten voor wijken en voorwonen. Met vijftig medewerkers in Huizen realiseert de Alliantie Ontwikkeling een jaarlijkseproductie van circa 1.500 nieuwbouwwoningen in de regio’s Amsterdam, Flevoland, Gooi enVechtstreek en Eemvallei.

Margo Meijer (36), Arnout Vos (29) en Edgar Berger (34) zijn onlangs benoemd totregiomanager bij de Alliantie Ontwikkeling. Margo Meijer is verantwoordelijk voor de regioAmsterdam, Arnout Vos voor de regio ’t Gooi en Flevoland en Edgar Berger voor de regioEemvallei. Voorheen werkten zij respectievelijk als ontwikkelingsmanager, projectmanageren ontwikkelingsmanager bij dezelfde organisatie. 

De benoeming van deze nieuwe managers is onderdeel van een gewijzigde organisatiestructuur bij de Alliantie Ontwikkeling. Onder de directie zijn nu drie regio’sgevormd waarvoor de bovengenoemde regiomanagers zijn aangesteld. De regiomanagerszijn het eerste aanspreekpunt voor de projecten in hun regio en sturen ontwikkelings- enprojectmanagers aan. 

Bij het wijzigen van de organisatiestructuur is ook voor één vestigingsplaats gekozen.Voorheen was de Alliantie Ontwikkeling gevestigd in Amersfoort en in Huizen. Nu zijn allemedewerkers werkzaam vanuit het kantoor aan de Bestevaer 48 in Huizen. Het doel vandeze samenvoeging is verdere professionalisering en verbetering van de efficiëntie. Door deAlliantie Ontwikkeling regionaal te organiseren kan goed worden aangesloten bij dewerkmaatschappijen van de Alliantie.

Bron: persbericht de Alliantie