HuurdersPlatform de Alliantie

Btw-verlaging geen stimulans voor corporaties

terug naar overzichtzaterdag 09 oktober, 2010
Onlangs kondigde minister De Jager een aantal stimuleringsmaatregelen vast. Een daarvan was dat het btw-tarief op verbouwingen tijdelijk van 19 naar 6 procent wordt verlaagd. Het lagere btw-tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen. De maatregel geldt voor een periode van negen maanden: van 1 oktober dit jaar tot 1 juli volgend jaar.Ondernemers in de bouw zouden  flink kunnen profiteren van de btw-verlaging op verbouwingen van een huis. Bij optimaal gebruik kan de maatregel de sector 6 miljard euro opleveren, schat koepelorganisatie Bouwend Nederland. Volgens de Makelaarsvereniging NVM kan de btw-verlaging de mobiliteit op de woningmarkt kunnen vergroten, omdat mensen die hun huis opknappen juist weer meedoen op de markt. ''Alleen huizen die goed zijn opgeknapt, worden verkocht'', zegt de NVM. Bovendien profiteren de huiseigenaren op lange termijn van een waardestijging van hun woning. Toch is de maatregel nog niet voldoende, vindt de Aannemersfederatie Nederland. ''Prognoses geven immers aan dat de omzetdaling in de bouwnijverheid tot in 2012 zal voortduren'', aldus de bouwkoepel die zich er nu sterk voor gaat maken dat het lagere tarief na 1 juli blijft bestaan. Toch zal de btw-verlaging niet leiden tot extra investeringen van woningcorporaties, hooguit zal het ervoor zorgen dat werk naar voren wordt geschoven. Dat zegt vastgoedadviseur Wim Meijer van Atrivé, dat corporaties en gemeenten adviseert over hun vastgoed- en woningmarktbeleid. Meijer peilde het effect van de btw-verlaging bij tien woningcorporaties. De vastgoedmanagers zeggen dat de totale investeringen niet of nauwelijks zullen toenemen. "Hun plannen liggen vast en bovendien hebben ze niet veel personeel om het aantal projecten uit te breiden", zegt Meijer.

Desondanks pogen de corporaties in het eerste halfjaar van 2011 zoveel mogelijk projecten te doen. De btw-regeling loopt van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011. Het is mogelijk dat de woningcorporaties in de lage btw-periode een extra aannemer gaan inhuren, schat de vastgoedadviseur. "Dat zou kunnen, maar dan moeten ze wel nieuwe plannen gaan maken." En daarvoor is het volgens de adviseur te kortdag.

Het ligt voor de hand dat AAHA bij de besprekingen rond de meerjarenbegroting ook dit onderwerp zal aansnijden. De vraag zal zijn in hoeverre deze regeling zal aangrijpen om of extra plannen te maken dan wel plannen naar voren zal  halen. Met de omvang die de Alliantie heeft lijkt het toch mogelijk om hier een financieel voordeel te behalen.