HuurdersPlatform de Alliantie

Pilot "Mijn Woning" bij de Alliantie

terug naar overzichtzaterdag 09 oktober, 2010
Wat is Mijn Alliantie?

‘Mijn Alliantie’ is een persoonlijke en beschermde omgeving op de website van de Alliantie, zoals ‘Mijn NUON’ en ‘Mijn KPN’. Huurders loggen in met een gebruikersnaam en een wachtwoord waarna hij in een beveiligde internetomgeving terechtkomt. Hier vindt de huurder zo veel mogelijk informatie met betrekking tot de gehuurde woning, zoals gegevens over de huuropbouw, huurtoeslag (ja/nee) en ook het puntensysteem van de woningwaardering. Op Mijn Alliantie kun je je persoonlijke huurgegevens inzien en kunnen  gegevens worden aangepast.

Pilot: Inmiddels is er een pilot uitgezet waarbij per werkmaatschappij 1.000 huurders aangeschreven zijn die een inlogcode en gebruikersnaam hebben gekregen. De Alliantie Flevoland neemt geen deel aan de pilot.

Evaluatie pilot:  Binnenkort  worden de ervaringen geëvalueerd met de betrokken afdelingen waarbij onder meer nagegaan wordt welke vragen er bij medewerkers van de Alliantie en bij huurders zijn ontstaan. Op basis daarvan zullen aanpassingen worden gedaan. AAHA zal worden uitgenodigd om de ervaringen van de pilot te bespreken. 

Verdere uitrol: Afhankelijk van de eventuele aanpassingen kunnen alle huurders naar verwachting in het najaar gebruik maken van Mijn Alliantie. Bron: presentatie tijdens AAHA overleg