HuurdersPlatform de Alliantie

APK voor woningen succes

terug naar overzichtwoensdag 18 augustus, 2010
Al eerder werd bij de Alliantie Amsterdam met succes de jaarlijkse APK voor woningen geintroduceerd. Reden voor de Alliantie om deze nieuwe dienstverlening verder uit te rollen in haar woningbezit in Huizen. Nu blijkt dat deze jaarlijkse inspectiebeurt van de woning ook in Huizen door de huurders wordt gewaardeerd. Dit blijkt uit het evaluatierapport van de Alliantie Gooi en Vechtstreek over de pilot van PIOn, de Periodieke Inspectie en Onderhoudsbeurt. “We zijn tevreden met het resultaat”, aldus Hans Adriani, manager Wijk en Collectief Beheer en verantwoordelijk voor PIOn. “Ruim 80% van de klanten die deelnamen aan de pilot werkte mee aan PIOn. Het contact met de vakman werd hoog gewaardeerd en huurders vinden het prettig dat de Alliantie jaarlijks de woning checkt. Het geeft mensen een veilig gevoel.” Tijdens PIOn kan de vakman kleine gebreken verhelpen in de woning, zoals een druppelende kraan of een deur die niet goed sluit. Voor grote werkzaamheden wordt een aparte (vervolg)afspraak gemaakt. Het uiteindelijke doel is het prettig wonen te waarborgen voor de huurders. Voorheen bezocht de Alliantie klanten met name naar aanleiding van een reparatieverzoek. Door PIOn worden alle klanten minimaal eens per jaar bezocht en wordt de woning gecheckt. De jaarlijkse woning-check helpt de technische staat van alle woningen in kaart te brengen. De onderhoudsplannen kunnen daarop aansluiten. De introductiefase gebruikte de Alliantie tevens als pilot. Verbeterpunten uit de pilot worden in de verdere uitrol van PIOn meegenomen.