HuurdersPlatform de Alliantie

Alliantie en VAC Wonen sluiten convenant

terug naar overzichtwoensdag 18 augustus, 2010
Onlangs hebben de Alliantie en Stichting VACpunt Wonen een convenant ondertekend voor het adviseren door een Adviescommissie Wonen over de gebruikskwaliteit van bouw- en renovatieprojecten van de Alliantie. Het convenant werd getekend door directeur Jim Schuyt van de Alliantie en directeur Ineke Werner – van Beek van VACpunt Wonen.De inhoud van dit convenant sluit naadloos aan op de doelstellingen van de Alliantie. De Alliantie streeft ernaar de (woon)wensen van haar klanten te realiseren. Goede kwaliteit van de woningen en leefomgeving staan hierbij hoog in het vaandel. VACpunt Wonen is de landelijke koepel van de Adviescommissies Wonen. Deze commissies beoordelen woningen en woonomgeving op gebruikskwaliteit.De Alliantie gaat de Adviescommissie Wonen in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij bouw- en renovatieplannen. Dat betekent dat de Adviescommissie al over het voorlopig ontwerp van een gebouw een advies uitbrengt. AAHA juicht het toe dat de Alliantie deze stap heeft gezet.Bron: de Alliantie