HuurdersPlatform de Alliantie

De Vereniging HuurdersBelangen (VHB) viert haar 30-jarig jubileum

terug naar overzichtwoensdag 23 september, 2009
De Vereniging Huurdersbelangen (VHB) uit Amersfoort vierde 18 september haar 30 jarig bestaan. Dertig jaar geleden begonnen als een bescheiden samenwerkingsverband van een aantal bewonerscommissies, is de VHB uitgegroeid tot een overkoepelend orgaan van ruim 60 bewonerscommissies. De manier waarop de VHB zich inzet voor de belangen van huurders blijkt respect en waardering af te dwingen. Wethouder Jelle Hekman (PvdA) en directeur Koos Koolstra van Alliantie Eemvallei prezen de VHB om haar kritische en constructieve houding. Van het door de VHB voorgestelde sociaal plan voor Amersfoort met de daarbij behorende kaderafspraken zeiden zij jarenlang plezier te hebben gehad.

Mieke Schulte, adjunct directeur van de Woonbond, noemde de VHB een voorbeeld voor andere huurdersorganisaties. ‘Constructief en kritisch, ook naar de Woonbond toe. Niet altijd leuk, maar wel erg goed.’ Indrukwekkend is de manier waarop de VHB omgaat met de problemen waar huurdersorganisaties tegenwoordig mee worden geconfronteerd. Het aantal thema’s wordt steeds groter en de complexiteit van het lokale huurderswerk neemt aanzienlijk toe. Onderwerpen zoals de maatschappelijke prestaties van corporaties, fusie en schaalvergroting, woonruimteverdeling, leefbaarheid en energiebesparing komen allemaal op het bordje van de vrijwilligers, die zich voor de huurdersbelangen inzetten. De 30 jaar ervaring die de VHB heeft, zal haar goed van pas komen. En dankzij het brede draagvlak dat zij heeft onder de huurders van de Alliantie Eemvallei, kan de samenwerking met andere partijen in de toekomst alleen vruchtbaar blijken en nog meer resultaten opleveren

(bron: persbericht VHB)