HuurdersPlatform de Alliantie

Alliantie mag zelf energieprestatielabels afgeven

terug naar overzichtvrijdag 13 februari, 2009
Het Rijk wil dat alle woningen een energieprestatielabel krijgen. Een nieuwe huurder of koper heeft het recht te weten of zijn energienota straks hoog of laag zal zijn. Het is de bedoeling dat (toekomstige) huurders in 2010 de energieprestatielabel van de woningen op de website van Woningnet kunnen zien. Hiermee krijgen ze inzicht in de kosten van het energieverbruik van een woning.Woningcorporatie de Alliantie is de eerste grote woningcorporatie die nu officieel isgecertificeerd om energieprestatielabels af te geven voor het eigen woningbezit in de

regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort en Hilversum. Eigen, gediplomeerde, medewerkers van de Alliantie kennen de woningen een EPA-label toe. Hierdoor wordt duidelijk voor (toekomstige) huurders hoe energiezuinig een woning is. De EPA-certificering is een prestatie, die past bij een energiebewuste corporatie.

Het bevorderen van duurzaamheid en het terugdringen van het energieverbruik zijn belangrijke doelstellingen voor de Alliantie. De energieprestatie van een woning vaststellen is echter een kunst op zich. Die kunst kan uitbesteed worden. Veel corporaties doen dat, maar de Alliantie vindt dat ze deze kennis zelf moet bezitten. Met het verkrijgen van de EPA-certificering wordt bewezen de kennis in huis te hebben en te voldoen aan de vereiste interne kwaliteitsborging.De Alliantie heeft als doel dat haar woningen over 10 jaar geen 20 procent -de landelijke norm- ,maar 25 procent minder energie verbruiken. De EPA-certificering is een belangrijke stap omdat hetinzicht geeft in de staat van de woningen, waardoor passende energiebesparende maatregelengenomen kunnen worden.