HuurdersPlatform de Alliantie

Huurdersbelangenvereniging de Alliantie een feit


Nieuwe statuten en samenwerkingsovereenkomst                                                    30 juni 2016

Huurdersbelangenvereniging de Alliantie en woningbouwcorporatie de Alliantie ondertekenden deze week een ‘verse’ samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar. Dit gebeurde op 29 juni door Rob Haans, bestuurder van de Alliantie én de aangesloten huurdersorganisaties die vanaf 1 juli samen de nieuwe Huurdersbelangenvereniging vormen. In plaats van de huidige regionaal verschillende overeenkomsten komt er nu één uniforme samenwerkingsovereenkomst voor alle aangesloten huurdersorganisaties.  Speerpunt is dat we elkaar vroegtijdig betrekken in het beleidsproces van de corporatie en nog beter informeren over wat er speelt en leeft.  Op die manier denken de Alliantie en de huurdersorganisaties signalen van huurders beter te vertalen naar nieuw beleid. Een advies is in dit nieuwe proces eerder een sluitstuk dan het startpunt van de participatie. Er blijft daarbij aandacht voor de regionale variatie die aanwezig is in het werkgebied van de Alliantie. Hierdoor werken de huurdersorganisaties en de Alliantie effectiever en efficiënter samen aan participatie.

Nieuw is ook dat vanaf 1 juli de huurdersorganisaties van de Alliantie als één vereniging opereren. Alle huurders, ongeacht in welke van de Alliantieregio’s zij wonen, kunnen daardoor op dezelfde manier in de gelegenheid worden gesteld op elk gewenst niveau invloed uit te oefenen en de koers van de vereniging mede te bepalen. De vereniging zal zich tot het uiterste inspannen om daarbij gebruik te maken van andere en minder formele manieren om huurders bij haar werk te betrekken.

“Als belangenbehartiger van de huidige maar ook van de toekomstige huurders zijn wij natuurlijk scherp op hun belangen. Deze lopen soms uiteen. Dat betekent dat we oog hebben voor alle doelgroepen, en zorgvuldig afwegingen moeten maken”, aldus Jaap Kos, voorzitter van het centraal bestuur.

De Huurdersbelangenvereniging blijft een vrijwilligersorganisatie met bestuursleden gekozen uit de eigen huurders. Om haar rol succesvol te kunnen invullen ontvangt zij daarom voldoende geld van de Alliantie om meer deskundige ondersteuning in te zetten en de gestarte vernieuwingskoers verder uit te voeren.  Met de wetenschap dat de wervingscampagne voor nieuwe bestuursleden succesvol verloopt, komt er een frisse wind en gaan we samen de juiste richting in.